unthinkable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unthinkable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unthinkable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unthinkable.

Từ điển Anh Việt

 • unthinkable

  / n' i k bl/

  * tính từ

  không thể nghĩ ra được; không thể tưởng tượng được

  (thông tục) không thể có

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unthinkable

  incapable of being conceived or considered

  Antonyms: thinkable