unruliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unruliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unruliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unruliness.

Từ điển Anh Việt

  • unruliness

    * danh từ

    xem unruly

Từ điển Anh Anh - Wordnet