unmerciful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unmerciful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unmerciful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unmerciful.

Từ điển Anh Việt

 • unmerciful

  /ʌn'mə:siful/

  * tính từ

  không thương xót, không thương hại; nhẫn tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unmerciful

  Similar:

  merciless: having or showing no mercy

  the merciless enemy

  a merciless critic

  gave him a merciless beating

  Antonyms: merciful