university student nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

university student nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm university student giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của university student.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • university student

    Similar:

    college student: a student enrolled in a college or university

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).