unitisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unitisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unitisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unitisation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unitisation

  Similar:

  unitization: (psychology) the configuration of smaller units of information into large coordinated units

  Synonyms: chunking

  unitization: the act of packaging cargo into unit loads

  unitization: conversion of an investment trust into a unit investment trust

  unitization: the joint development of a petroleum resource that straddles territory controlled by different companies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).