tunker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tunker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tunker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tunker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tunker

    Similar:

    dunker: an adherent of Baptistic doctrines (who practice baptism by immersion)

    Synonyms: Dunkard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).