tumulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tumulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tumulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tumulus.

Từ điển Anh Việt

  • tumulus

    /'tju:mjuləs/

    * danh từ, số nhiều tumuli

    nấm mồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet