tron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tron.

Từ điển Anh Việt

  • tron

    * danh từ

    (Xcôtlân) chợ

    (Xcôtlân) cái cân dùng ở chợ