trochlear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trochlear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trochlear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trochlear.

Từ điển Anh Việt

  • trochlear

    * tính từ

    thuộc ròng rọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet