tringa totanus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tringa totanus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tringa totanus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tringa totanus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tringa totanus

    Similar:

    redshank: a common Old World wading bird with long red legs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).