tringa nebularia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tringa nebularia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tringa nebularia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tringa nebularia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tringa nebularia

    Similar:

    greenshank: large European sandpiper with greenish legs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).