tribal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tribal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tribal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tribal.

Từ điển Anh Việt

 • tribal

  /'traibəl/

  * tính từ

  (thuộc) bộ lạc

  thành bộ lạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tribal

  relating to or characteristic of a tribe

  tribal customs