transship cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transship cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transship cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transship cargo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transship cargo

    * kinh tế

    chuyển hàng hóa sang tàu khác

    chuyển vận hàng hóa