toys store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toys store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toys store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toys store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toys store

    * kinh tế

    cửa hàng đồ chơi