toyshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toyshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toyshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toyshop.

Từ điển Anh Việt

  • toyshop

    /'tɔiʃɔp/

    * danh từ

    hiệu bán đồ chơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toyshop

    shop where toys are sold