torreya taxifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torreya taxifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torreya taxifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torreya taxifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • torreya taxifolia

    Similar:

    stinking cedar: rare small evergreen of northern Florida; its glossy green leaves have an unpleasant fetid smell when crushed

    Synonyms: stinking yew, Torrey tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).