topmost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

topmost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm topmost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của topmost.

Từ điển Anh Việt

 • topmost

  /'tɔpmoust/

  * tính từ

  cao nhất

  to reach the topmost height: lên tới cực điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • topmost

  at or nearest to the top

  the uppermost book in the pile

  on the topmost step

  Synonyms: uppermost, upmost