topless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

topless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm topless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của topless.

Từ điển Anh Việt

 • topless

  /'tɔplis/

  * tính từ

  không có ngọn, bị cắt ngọn (cây)

  không có phần trên, không có yếm (áo, người đàn bà...)

  cao không thấy đầu, cao ngất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • topless

  having no top

  a topless jar

  Antonyms: topped

  Similar:

  bare-breasted: having the breasts uncovered or featuring such nudity

  topless waitresses

  a topless cabaret

  Synonyms: braless