top-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top-down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • top-down

  * kinh tế

  từ trên xuống dưới

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trên xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • top-down

  of an approach to a problem that begins at the highest conceptual level and works down to the details

  a top-down analysis might begin by looking at macro-economic trends

  top-down programming

  Antonyms: bottom-up