tiros nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiros nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiros giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiros.

Từ điển Anh Việt

  • tiros

    xem tiro