tiros operation satellite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiros operation satellite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiros operation satellite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiros operation satellite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tiros operation satellite

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh vận hành-TIROS