tirol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tirol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tirol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tirol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tirol

    Similar:

    tyrol: a picturesque mountainous province of western Austria and northern Italy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).