tilia tomentosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilia tomentosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilia tomentosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilia tomentosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tilia tomentosa

    Similar:

    silver lime: large tree native to eastern Europe and Asia Minor having leaves with white tomentum on the under side; widely cultivated as an ornamental

    Synonyms: silver linden

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).