tiliaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiliaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiliaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiliaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tiliaceae

    chiefly trees and shrubs of tropical and temperate regions of especially southeastern Asia and Brazil; genera Tilia, Corchorus, Entelea, Grewia, Sparmannia

    Synonyms: family Tiliaceae, linden family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).