tide-power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tide-power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tide-power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tide-power.

Từ điển Anh Việt

 • tide-power

  /'taid,pauə/

  * danh từ

  năng lượng thuỷ triều

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tide-power

  * kỹ thuật

  năng lượng thủy triều