ticks day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ticks day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ticks day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ticks day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ticks day

  * kinh tế

  ngày chuẩn giao nhận

  ngày khai báo tên

  ngày thứ hai kết toán

  ngày trao thẻ chứng khoán