thwartwise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thwartwise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thwartwise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thwartwise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thwartwise

  Similar:

  cross: extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis

  cross members should be all steel

  from the transverse hall the stairway ascends gracefully

  transversal vibrations

  transverse colon

  Synonyms: transverse, transversal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).