thickskin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thickskin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thickskin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thickskin.

Từ điển Anh Việt

  • thickskin

    * danh từ

    kẻ vô tình; đồ mặt trơ