terrorisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terrorisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terrorisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terrorisation.

Từ điển Anh Việt

  • terrorisation

    * danh từ

    sự làm khiếp sợ, sự khủng bố

Từ điển Anh Anh - Wordnet