tastily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tastily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tastily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tastily.

Từ điển Anh Việt

 • tastily

  * phó từ

  ngon, đầy hương vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tastily

  in a tasty manner

  the meal was tastily cooked

  Similar:

  tastefully: with taste; in a tasteful manner

  the house was tastefully decorated

  Antonyms: tastelessly