tarmac or tarmac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarmac or tarmac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarmac or tarmac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarmac or tarmac.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tarmac or tarmac

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vật liệu đá giăm trộn với nhựa đường