talcky limestone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talcky limestone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talcky limestone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talcky limestone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • talcky limestone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá vôi tancơ