take-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-off.

Từ điển Anh Việt

 • take-off

  /'teikɔ:f/

  * danh từ

  sự nhại

  bức vẽ giỡn; tranh biếm hoạ

  (thể dục,thể thao) đà giậm nhảy; chỗ giậm nhảy; sự lấy đà để nhảy

  (hàng không) sự cất cánh

 • Take-off

  (Econ) Cất cánh .

  + Xem ROSTOW MODEL.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • take-off

  * kỹ thuật

  sự loại bỏ