taj mahal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taj mahal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taj mahal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taj mahal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taj mahal

    beautiful mausoleum at Agra built by the Mogul emperor Shah Jahan (completed in 1649) in memory of his favorite wife

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).