tacker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tacker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tacker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tacker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tacker

  a worker who fastens things by tacking them (as with tacks or by spotwelding)

  Similar:

  baster: a sewer who fastens a garment with long loose stitches

  staple gun: a hand-held machine for driving staples home

  Synonyms: staplegun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).