systematical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systematical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systematical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systematical.

Từ điển Anh Việt

 • systematical

  /,sisti'mætik/ (systematical) /,sisti'mætikəl/

  * tính từ

  có hệ thống

  systematic insolence: sự láo xược có hệ thống

  có phương pháp

  systematic worker: công nhân làm việc có phương pháp