symphalangus syndactylus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symphalangus syndactylus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symphalangus syndactylus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symphalangus syndactylus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • symphalangus syndactylus

    Similar:

    siamang: large black gibbon of Sumatra having the 2nd and 3rd toes partially united by a web

    Synonyms: Hylobates syndactylus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).