sylvia plath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sylvia plath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sylvia plath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sylvia plath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sylvia plath

    Similar:

    plath: United States writer and poet (1932-1963)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).