plath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plath

    United States writer and poet (1932-1963)

    Synonyms: Sylvia Plath

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).