syllabi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syllabi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syllabi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syllabi.

Từ điển Anh Việt

  • syllabi

    /'siləbəs/

    * danh từ, số nhiều syllabuses, syllabi

    đề cương bài giảng; đề cương khoá học

    kế hoạch học tập