swallowtail catastrophe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swallowtail catastrophe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swallowtail catastrophe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swallowtail catastrophe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swallowtail catastrophe

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tai biến dạng đuôi nén