swaggi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swaggi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swaggi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swaggi.

Từ điển Anh Việt

  • swaggi

    * danh từ

    xem swagman