surnia ulula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surnia ulula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surnia ulula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surnia ulula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surnia ulula

    Similar:

    hawk owl: grey-and-white diurnal hawk-like owl of northern parts of the northern hemisphere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).