supplicatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supplicatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supplicatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supplicatory.

Từ điển Anh Việt

 • supplicatory

  /'sʌplikətəri/

  * tính từ

  năn nỉ, khẩn khoản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supplicatory

  Similar:

  suppliant: humbly entreating

  a suppliant sinner seeking forgiveness

  Synonyms: supplicant