superpower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superpower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superpower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superpower.

Từ điển Anh Việt

 • superpower

  * danh từ

  siêu cường (quốc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • superpower

  * kinh tế

  siêu cường quốc

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  siêu mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet