superhard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superhard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superhard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superhard.

Từ điển Anh Việt

  • superhard

    * tính từ

    siêu cứng