superficiality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superficiality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superficiality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superficiality.

Từ điển Anh Việt

 • superficiality

  /,sju:pe,fiʃi'æliti/

  * danh từ

  bề mặt, diện tích

  bề ngoài

  tính nông cạn, tính hời hợt, tính thiển cận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • superficiality

  lack of depth of knowledge or thought or feeling

  Synonyms: shallowness

  Antonyms: profundity

  shallowness in terms of affecting only surface layers of something

  he ignored the wound because of its superficiality