superable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superable.

Từ điển Anh Việt

 • superable

  /'sju:pərəbl/

  * tính từ

  có thể vượt qua được, có thể khắc phục được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • superable

  Similar:

  conquerable: capable of being surmounted or excelled