suburbanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suburbanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suburbanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suburbanize.

Từ điển Anh Việt

 • suburbanize

  * ngoại động từ

  biến thành ngoại ô; làm cho có tính chất ngoại ô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suburbanize

  take on suburban character

  the city suburbanized

  Synonyms: suburbanise

  make suburban in character

  highly suburbanized cities

  Synonyms: suburbanise