suburbanise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suburbanise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suburbanise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suburbanise.

Từ điển Anh Việt

 • suburbanise

  xem suburbanize

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suburbanise

  Similar:

  suburbanize: take on suburban character

  the city suburbanized

  suburbanize: make suburban in character

  highly suburbanized cities